แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 (67)
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
16 ตุลาคม 2566

83


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 ตุลาคม 2566

49


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 กรกฎาคม 2566

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 เมษายน 2566

83


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 กุมภาพันธ์ 2566

101


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11 ตุลาคม 2565

112


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4 ตุลาคม 2565

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
25 เมษายน 2565

132


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 เมษายน 2565

169


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 มกราคม 2565

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7 ตุลาคม 2564

216


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 ตุลาคม 2564

219


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 กรกฎาคม 2564

245


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 เมษายน 2564

272


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
4 กุมภาพันธ์ 2564

274


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 ตุลาคม 2563

292


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 ตุลาคม 2563

288


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 กรกฎาคม 2563

294


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
16 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ