สมาชิกสภา อบต.
 • นายซ้อแหล๊ะ เจริญจิตร

  สมาชิกสภา อบต.เกาะปันหยี หมู่ที่ 1
  (ประธานสภา อบต.เกาะปันหยี)

 • นายสมเกียรติ์ เริงสมุทร

  สมาชิกสภา อบต.เกาะปันหยี หมู่ที่ 2
  (รองประธานสภา อบต.เกาะปันหยี)

 • นายอานัส สำเภารัตน์

  สมาชิกสภา อบต.เกาะปันหยี หมู่ที่ 2

 • นายอติคุณ วารีศรี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี หมู่ที่ 3

 • นายห้าเหล็ม สัปรส

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี หมู่ที่ 4

 • นายสมชาย เหมพิทักษ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี หมู่ 4

 • นายห้าเหล็ม สัปรส

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี หมู่ที่ 4
  (เลขานุการสภา อบต.เกาะปันหยี)