มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยวงาน (อบต.เกาะปันหยี) 2566
6 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
31 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
31 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
31 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
31 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ยงาน 2565
30 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ยงาน 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 เมษายน 2564

0


รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563

 

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563
18 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 กุมภาพันธ์ 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ