รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ของ อบต.เกาะปันหยี ประจำปี 2565
17 ตุลาคม 2565

0


ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ของ อบต.เกาะปันหยี ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจชองประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 ตุลาคม 2564

0


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจชองประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปี 2563
6 ตุลาคม 2563

0


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปี 2563
2 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปี 2562
8 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสำรวจการพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม ประจำปี 2565
30 พฤศจิกายน 542

0


รายงานข้อมูลสำรวจการพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม ประจำปี 2565

เอกสารแนบ