นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ปี 2566
4 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานด้านนโยบายบริหารงานบุคคลฯ ประจำปี 2566
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานด้านนโยบายบริหารงานบุคคลฯ ประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารงานบุคคล อบต. เกาะปันหยี พ.ศ. 2565-2568
25 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารงานบุคคล อบต. เกาะปันหยี พ.ศ. 2565-2568 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ให้ใช้ประมวลจริยธรรม ของ อบต. เกาะปันหยี
10 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ให้ใช้ประมวลจริยธรรม ของ อบต. เกาะปันหยี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
15 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)
29 กันยายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ