ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง...รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเเละระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
23 กุมภาพันธ์ 2567

722


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี 
เรื่อง...รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเเละระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567