ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง รายชื่อผู้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)
18 พฤษภาคม 2563

1267


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง รายชื่อผู้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)