การลดขั้นตอน
คำสั่ง อบต.เกาะปันหยี เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน
24 กันยายน 2562

0


คำสั่ง อบต.เกาะปันหยี เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน

เอกสารแนบ
ลดขั้นตอน มอบอำนาจให้ปลัด
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ลดขั้นตอน มอบอำนาจให้ปลัด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ลดขั้นตอน มอบอำนาจให้รองนายก
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ลดขั้นตอน มอบอำนาจให้รองนายก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ