มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.เกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 ตุลาคม 2565

0


ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.เกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
แจ้งผลความคืบหน้าการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาเดือดร้อนจากลิง
21 ตุลาคม 2565

0


แจ้งผลความคืบหน้าการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาเดือดร้อนจากลิง

เอกสารแนบ
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.เกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 ตุลาคม 2564

0


ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.เกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่อร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
30 พฤศจิกายน 542

0


ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และ

มาตรการจัดการเรื่อร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

เอกสารแนบ
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ทะเบียนเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ทะเบียนเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ