มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
แจ้งผลการพิจารณาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประเภทบ้านพักอาศัย บ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะปันหยี
30 กันยายน 2565

0


แจ้งผลการพิจารณาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประเภทบ้านพักอาศัย บ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะปันหยี

กิจกรรมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565
23 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
17 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ขอโครงการสนับสนุนเงินงบประมาณโครงการพลังงานไฟฟ้า ม.4)
22 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ขอโครงการสนับสนุนเงินงบประมาณโครงการพลังงานไฟฟ้า ม.4) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์คู่มือ ประชาชน การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
11 ธันวาคม 2563

0


อบต. เกาะปันหยี ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือ ประชาชน การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตฯ ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ประชาชนได้รับทราบ

เอกสารแนบ
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
30 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ