การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบต.เกาะปันหยี พ.ศ.2565
6 ตุลาคม 2565

0


เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบต.เกาะปันหยี พ.ศ.2565

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 ตุลาคม 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564