นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Polocy ปี 2566
16 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก)
11 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่อง No Gift Policy ของ อบต. เกาะปันหยี
9 กุมภาพันธ์ 2566

0


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีได้ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy),เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือและปฏิบัตินโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เป็นวัฒนธรรมองค์กร

 

เอกสารแนบ
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ
14 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ