การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ โดยมีทัศนคติและค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
6 พฤษภาคม 2564

0


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายดำรง สินโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดมีทัศนคติและค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

แผ่นพับ เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม ของ อบต. เกาะปันหยี
10 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผ่นพับ เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม ของ อบต. เกาะปันหยี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565
3 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปี พ.ศ. 2563
3 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2563
3 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติตามประมว ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปี พ.ศ. 2562
8 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2562
8 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
1 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการเสริมสร้างวินัย ฯ ปีงบประมาณ 2560-2562
5 มกราคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการเสริมสร้างวินัย ฯ ปีงบประมาณ 2560-2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ