การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แถลงนโยบาย และมอบนโยบายให้บุคคลากรในสังกัดทุกท่าน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และแสดงเจตนาในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
10 มกราคม 2565

0


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายดำรง สินโต ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำเดือนมกราคม 2565

โดยในวันดังกล่าวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีได้แถลงนโยบาย และมอบนโยบายให้บุคคลากรในสังกัดทุกท่าน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และแสดงเจตนาในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
6 พฤษภาคม 2564

0


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายดำรง สินโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ด้วยการทำท่ามือขวาทับมือซ้าย หมายถึง การต่อต้านการทุจริต) ตามกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี 

เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล ปีงบประมาณ 2563
6 ธันวาคม 2562

0


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีและประธานสภาตำบลฯ นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตสากล ปีงบประมาณ 2562
7 ธันวาคม 2561

0


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล ปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ