รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (6 เดือน)
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (6 เดือน) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รอบ 6 เดือน
28 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบ 2563
16 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบ 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต 63 (รอบ 6 เดือน)
24 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต 63 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ