รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (6 เดือนแรก)
26 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (6 เดือนแรก) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ปี 2565
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (6 เดือน)
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (6 เดือน) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 (6 เดือน)
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 (6 เดือน) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2563
2 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต 63 (รอบ 6 เดือน) ในระบบ
2 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต 63 (รอบ 6 เดือน) ในระบบ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2562
31 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ