แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุกจริต 2566-2570 (เฉพาะปี2566) ในระบบ
28 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุกจริต 2566-2570 (เฉพาะปี2566) ในระบบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ อบต. เกาะปันหยี (2566-2570)
20 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ อบต. เกาะปันหยี (2566-2570) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนป้องกันการทุจริต ปี 2565
26 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันการทุจริต ปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2564
2 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ ขยายกรอบเวลาการใช้บังคับแผนปกิบตัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564))
9 กันยายน 2563

0


ประกาศ ขยายกรอบเวลาการใช้บังคับแผนปกิบตัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)

ขยายเป็น สิ้นสุดถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2563
9 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2562
12 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
21 มิถุนายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560-2564
21 มิถุนายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560-2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ