รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ จัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ จัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
16 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ