สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567
1 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค 67
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2567
1 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2567
1 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
2 มกราคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
1 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
2 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
4 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
4 กันยายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
3 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
3 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ได้ที่นี่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
1 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
3 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
3 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
3 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
4 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
2 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
3 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ