ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมส่งมอบป้ายบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
966
13 กันยายน 2566

ท่านรองประสิทธิ์ เหมมินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี และนางสาวกรรณาภรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการและคณะ ส่งมอบป้ายบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ นางน้อย เส้นหลำ บ้านเลขที่ 66/3 หมู่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา