แหล่งท่องเที่ยว
บ้านกลางน้ำ
1596
15 พฤษภาคม 2563

บ้านกลางน้ำ 

เป็นหมู่บ้านเกาะปันหยีที่ปลูกสร้างอยู่กลางทะเลโดยไม่มีพื้นดินเลย เป็นชุมชนมุสลิมตั้งอยู่กลางทะเลมานานกว่า 200 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะมาเยี่ยมชมตลอดปี