ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   ขอเชิญประ่ชาชนแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ในช่องทางนี้ได้เลยค่ะ  6/20/2020 [3:37:35 PM]
IP Adress : 184.22.78.115
 

ขอเชิญประ่ชาชนแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.เกาะปันหยี ในช่องทางนี้ได้เลยค่ะ

จากคุณ : ชยกฤติ
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ