องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
  ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง
จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ 076-481189 โทรสาร 076-481189 ต่อ 215
www.kohpanyee.go.th