องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
  60 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง
จังหวัดพังงา 82000 (อบต.ตั้งอยู่บนฝั่ง)
โทรศัพท์ 076-481189 โทรสาร 076-481189 ต่อ 215
www.kohpanyee.go.th